پروژه بازی حافظه با نرم افزار فلش FLASH

مطالب دیگر:
🔑سوالات ارشد سراسری کد 1216 - مجموعه زيست شناسي دريا سالهای 94،93و 95 بعلاوه پاسخنامه 95🔑سوالات ارشد سراسری کد 1217 - علوم دريايي واقيانوسي فيزيك دريا سالهای 94،93و 95 بعلاوه پاسخنامه 95🔑سوالات ارشد سراسری کد 1219 - مجموعه علوم شناختي سالهای 94،93و 95 بعلاوه پاسخنامه 95🔑سوالات ارشد سراسری کد 1256 - مجموعه مهندسي معماري كشتي سالهای 94،93و 95 بعلاوه پاسخنامه 95🔑سوالات ارشد سراسری کد 1259 - مجموعه مهندسي صنايع سالهای 94،93و 95 بعلاوه پاسخنامه 95🔑سوالات ارشد سراسری کد 1262 - مديريت درسوانح طبيعي سالهای 94،93و 95 بعلاوه پاسخنامه 95🔑سوالات ارشد سراسری کد 1263 - مهندسي عمران نقشه برداري سالهای 94،93و 95 بعلاوه پاسخنامه 95🔑سوالات ارشد سراسری کد 1266 - مجموعه دريانوردي سالهای 94،93و 95 بعلاوه پاسخنامه 95🔑پاورپینت زباله های هسته ای🔑مراحل غنی سازی اورانیوم🔑انواع کاربرد انرژی هسته ای🔑یک پاورپینت کامل و ساده در مورد انرژی هسته ای برای تمامی سطوح بسیار کامل🔑پاورپینت کامل راکتور هسته ای و کلیه ساختارهای هسته ای🔑کتاب بسیار مفید و فوق العاده 365 پوزیشن رابطه جنسی🔑سوالات ارشد سراسری کد1272 - مجموعه مهندسي مواد سالهای 94،93و 95 بعلاوه پاسخنامه 95🔑سوالات ارشد سراسری کد 1284 - مهندسي نساجي -شيمي نساجي وعلوم الياف سالهای 94،93و 95 +پاسخنامه 95🔑سوالات ارشد سراسری کد1286 - مجموعه مهندسي پليمر-صنايع رنگ سالهای 94،93و 95 بعلاوه پاسخنامه 95🔑سوالات ارشد سراسری کد 1287 - مهندسي طراحي محيط زيست سالهای 94،93و 95 بعلاوه پاسخنامه 95🔑سوالات ارشد سراسری کد1290-مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون درصنايع نفت سالهای 94،93و 95 +پاسخنامه 95🔑سوالات ارشد سراسری کد 1292 - مهندسي ايمني وبازرسي فني سالهای 94،93و 95 بعلاوه پاسخنامه 95

تحقیق بازی حافظه با نرم افزار فلش FLASH

قالب بندی: flash-swf-as

قابلیت اجرا در نرم افزار adobe flash

در این تحقیق باید دو عکس کارت را مثل هم پیدا کنید تا بازی تمام شود