کار تحقیقی (2) موضوع:تعهد به نفع شخص ثالث

مطالب دیگر:
🔍تحقیق خودکشی (قتل نفس)🔍بسته آموزشی القاگرها، خودالقایی و القای متقابل (فیزیک 3 ریاضی و تجربی- فیزیک پایه یازدهم)🔍مقاله ترجمه شده با عنوان مدیریت در محیط جهانی، به همراه اصل مقاله🔍بسته آموزشی جریان متناوب (فیزیک 3 ریاضی و تجربی- فیزیک پایه یازدهم)🔍بسته کامل آموزش درس اول زبان انگلیسی 2 دبیرستان (واشو و پازل ها WASHOE AND THE PUZZLES)🔍پاورپوینت شهر الکترونیک یا هوشمند چگونه طراحی می شود؟🔍بسته کامل آموزش درس دوم زبان انگلیسی 2 دبیرستان (طرف دیگر ماه: THE OTHER SIDE OF THE MOON)🔍بسته کامل آموزش درس سوم زبان انگلیسی 2 دبیرستان (شهر اسباب بازی هلند: HOLLAND'S TOY TOWN)🔍پاورپوینت کتاب فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه اسفندیار فرج وند🔍پاورپوینت مبانی حسابداری مالی🔍بسته کامل آموزش درس پنجم زبان انگلیسی 2 دبیرستان (پیرمرد کوچک اندامی که نمی توانست بخواند)🔍بسته کامل آموزش درس اول زبان انگلیسی 1 دبیرستان (مرد کودکستانی: the kindergarten man)🔍تحقیق ریشه کسری بودجه🔍بسته کامل آموزش درس دوم زبان انگلیسی 1 دبیرستان (کارگر کشاورز خنده دار The Funny Farmhand)🔍بسته کامل آموزش درس سوم زبان انگلیسی 1 دبیرستان (داستانی درباره نیوتن: A story about Newton)🔍تحقیق عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه🔍تحقیق رهن🔍پاورپوینت فصل ششم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها تألیف شهنام طاهری)🔍پاورپوینت فصل هفتم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها تألیف شهنام طاهری🔍بسته کامل آموزش درس چهارم زبان انگلیسی 1 دبیرستان (اتوبوس مدرسه: The School Bus)


چكیده

در باب مسئولیت مدنی، یكی از سؤالهای مهم این است كه اصولاً، چرا افراد در مقابل دیگران تعهداتی پیدا می‌كنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات افراد چیست؟ در این نوشتار، سعی شده است با مراجعه به مبانی نظری مسؤلیت مدنی، به این سؤال پاسخ داده شود. به طور كلی، می‌توان گفت كه دو نظریة عمده در مورد مبنای تعهد ارائه شده است؛ یكی نظریة فردگرایان، و دیگری نظریة جامعه‌گرایان. فردگرایان با بررسی هدف قواعد حقوق، تلاش می‌كنند تا مبنای تعهد را براساس نظریة حاكمیت اراده توجیه كنند. در مقابل، جامعه‌گرایان با تكیه بر مصالح اجتماعی و ناچیز پنداشتن منافع فردی در مقابل منافع جمعی، سعی دارند نقش ارادة فردی را در به وجود آوردن تعهد كاهش دهند. یا به عبارت دیگر می‌توان گفت جامعه‌گرایان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملی را كه با نظم عمومی جامعه ارتباط دارد، پر رنگ‌تر جلوه می‌دهند.

واژگان کلیدی: تعهد، قرارداد، جامعه، عقد.

مقدمه 1

فصل اول تعهد

مقدمه فصل 3

حقوق فرانسه 4

بخش اول نظر فردگرایان 6

نظریة حاكمیت اراده 8

دلایل پذیرش اصل حاكمیت اراده 11

نتایج حقوقی حاكمیت اراده 12

نقد نظریة حاكمیت اراده 15

بخش دوم نظریه‌های اجتماعی 19

نظریة ریپر 21

فصل دوم تعهد به نفع شخص ثالث

پیشینه بحث تعهد به نفع شخص ثالث در فقه امامیه 24

بخش اول ـ نظریه های مبتنی بر دخالت اراده ذینفع 27

نظریه پیشنهاد 27

نظریه اداره فضولی 30

بخش دوم نظریه های مبتنی بر عدم دخالت اراده ذینفع 32

نظریه ایقاع یا اعلام یک طرفی اراده 32

نظریه ایجاد استثنایی حق به سود ثالث 34

نتیجه گیری 35

منابع و مآخذ 37