طرح کارآفرینی پرورش ماهی

خلاصه مدیریتی/اجرایی

طی تحقیقات به عمل آمده در مورد پرورش ماهی در شهرستان زرندیه این مكان چنین تحقیق ای را تجربه نكرده است . چنان كه می دانیم یكی از اقدامات ضروری مواد غذایی است كه باید در سبد هر خانواده وجود داشته باشد . كسانیكه به این امر اهمیت می دهند،باید این ماده غذایی مهم را از بیرون تهیه كنند . طبق این طرح مبلغ (5 میلیون تومان كه كار آفرین در ابتدا سرمایه گذاری كرده و یك سهامدار كه 10میلیون تومان دیگر شریك شده و از تهسیلات جهاد نیز 10میلیون تومان ذیگر تهیه شده جمعا 25میلیون تومان بر آورد شده)میتوانیم این كار را راهاندازی كنیم تا در جهت سلامت تغذیه همشهریان گام برداریم تا آنها از این منبع سرشار از پروتئین بهره مند شوند ، چو خیلی از افراد نمی توانند از گوشت قرمز استفاده كنند همچنین بودجه خانوار اجازه نمی دهد كه از این منبع پروتئینی مهم كه هم اكنون اگر بخواهد تهیه كند با قیمت بالا به دست مشتریان می رسد .