پایان نامه تاثیر موسیقی بر کنترل خشم

مطالب دیگر:
📎پاورپوینت عایق ها📎پاورپوینت انواع سقفها و روش اجرای آنها📎جزوه اقتصاد خرد(قسمت دوم)📎جزوه اقتصاد کلان قسمت اول📎ترجمه مقاله Dynamic Resource Management in optical Grid مدیریت منابع پویا در شبکه های نوری📎بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملكرد مالی شركت های بورس اوراق بهادار تهران📎بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان در صنعت گرانول PVC📎جزوه اقتصاد کلان قسمت دوم📎تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران📎جزوه اقتصاد سنجی رشته علوم اقتصادی📎ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با استفاده از روش‌های غیرپارامتری📎جزوه آمار و احتمال رشته علوم اقتصادی📎پاورپوینت معرفی انواع سیستم های حفاظت جانبی📎پاورپوینت مواد و مصالح عایق كاری صوتی ساختمان ها📎پاورپوینت انواع ترک های بتن و روش های ترمیم آن📎جزوه ایمنی شناسی(قسمت دوم) رشته زیست شناسی📎جزوه ژنتیک(قسمت اول)📎جزوه زبان پزشکی قسمت اول📎جزوه زبان پزشکی (قسمت دوم)📎دانلود فایل اکسل داده های بازار آتی بورس اوراق بهادار تهران از سال 93 الی تیر 95

مقدمه :

طبیعت آدمی گرایش باطنی به ریتم و هارمونی دارد و از نظم و هماهنگی لذت می برد . بشر همواره از موسیقی ، برای ابراز بیان افکار و احساسات خود استفاده کرده است ریتم نخستین رکن موسیقی قبل از تکلم وسیله آرامش و نیایش آنها بوده است .

بشر اولیه از طریق آواها و حرکات موزون و مراسم و پایکوبی ها بر ترس ها ، غم ها و شادی ها و آمال و آلام خودش آرامش بخشیده و احساسات خود را جاری می ساخته . آنگاه که می هراسید در طنین آواگری های جمعی خود از بی قراری ها می کاهید و در وقت شادمانی با ریتم به پایکوبی و تحرک می رسید و هنگامی که اندوهگین بود به اشک و آهی موزون دل را تسکین می بخشید . ( زهرا زمانی 1373 )

تاریخ مملو از نظرات و استنباط های متفکران پیرامون تأثیرات درمانی موسیقی است برخی از نظرات حاوی حقایق است که در زمان خود قابل بررسی و تحقیق نبوده و به تدریج با پیشرفت دانش ، صحت آن مورد ارزیابی قرار گرفته است . موسیقی مانند هر علم و تکنیکی در ارتباط با انسان دارای حدود و تعامل مناسب روانی و رفتاری است .

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق 2
مقدمه 3
بیان مسئله 7
ضرورت و اهمیت مسئله 11
بیان موضوع پژوهش 14
فرضیه های تحقیق 15
تعاریف مفاهیم و متغیرهای عملیاتی 15
فصل دوم : مروری بر مفاهیم نظری و عملی پژوهش 17
تاریخچه ی موسیقی 19
روش های موسیقی درمانی 24
موسیقی درمانگر کیست 24
در موسیقی درمانی از چه نوع موسیقی استفاده می شود 25
جایگاه موسیقی درمانی در ایران 26
تأثیر موسیقی بر رشد عاطفی و تعادل روحی کودکان 27
موسیقی در ایران 29
موسیقی ، مزاج ها و طبایع 30
روان شناسی موسیقی 32
علل و ریشه های خشم 36
نوجوان و خشم 37
انواع خشم 38
واپس رانی 40
تحقیقات انجام شده در خارج 42
افزایش حافظه با آموزش موسیقی 43
موسیقی تند و ایجاد رفتار پرخاشگری 44
موسیقی بسیار بم غم انگیز است 44
اثرات روانی موسیقی 45
عدالت اجتماعی و موسیقی 47
خشونت خانوادگی 48
خشونت در مدارس 48
گستره 49
تغییر اجتماعی 49
رویکرد موسیقی درمانی در جلوگیری از خشونت برای نوجوانان در معرض خطر 49
فصل سوم : فرآیند روش شناختی تحقیق 53
طرح پژوهش 54
جامعه مورد مطالعه 55
روش نمونه گیری و تعداد نمونه 55
ابزار پژوهش 55
پایایی و روایی پرسش نامه STAXI-2 56
روش تجزیه و تحلیل داده ها 57
متغیرهای تحقیق 57
فصل چهارم : یافته ها و نتایج 59
توصیف نتایج 60
یافته های استنباطی 68
فصل پنجم : بحث و نتایج 73
بحث و نتیجه گیری 76
محدودیت های تحقیق 83
پیشنهادهای تحقیق 83
منابع فارسی 84
منابع لاتین 85
پیوست 86